Texnologik jarayon va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish