Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Bozorov Elmurod Ostonovich

Katta o‘qituvchi

05.20.02- Qishloq xo‘jaligida elektrotexnologiyalar va elektr uskunalar

Nematodaga qarshi elektroimpulsli ishlov berish

2

Abdullaeva Dilbar Amanbaevna

assistent

05.13.07.- Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish

Интегрированная информационная система прогнозирования, мониторинга и оперативного управления водохозяйственными объектами

3

Abduganiyev Aziz Abduvohid o’g’li

 

Stajor-o’qituvchi

05.13.07.- Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish

“Совершествование режимов и средств автоматизации скважин вертикального дренажа в условиях двойного пользования”