Mustaqil ish mavzulari

1.Elektronika va mikroprotsessor texnikasi

2.Avtomatikaning texnik vositalari va raqamli avtomatika

3.Avtomatlashtirishning texnik vositalari

4.Avtomatik boshqarish nazariyasi

5.Texnologik nazorat asboblari va usullari

6.Boshqarish ob’ektlarni identifikatsiyalash asoslari

7.Avtomatik tizimlarini loyihalash

8.Avtomatik boshkarish tizimlari va kompyuterli modellashtirish

9.Gidromeliorativ tizimlarda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish

10.Avtomatik tizimlarning va elektr kurilmalarning montaji, sozlash va ekspluatatsiyasi

11.Suv xo‘jaligida texnologik jarayonlarini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari

12.Injenerlik ishlari va ishlab chiqarishda inson faktori

13.Raqamli texnikaga kirish

14.Loyihalashning avtomalashtirilgan tizimi

15.Avtomatika tizimlarining ishonchliligi

16.Avtomatika asoslari va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish ITSEF

17.Avtomatika asoslari va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish GL

18.Avtomatika asoslari va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish QXM

19.Avtomatika asoslari va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish QXM-KPT

20.Avtomatika asoslari va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish EE

21.Elektronika va mikroprotsessor boshqaruv tizimlari

22.Raqamli jihozlar va mikroprotsessorlar

23.Eksperement natijalariga ishlov berish va shakllantirish

24.Mexatronika

25.Mutaxassislikka kirish

26.Elektr stansiya va podstansiyalarni yoritish

27.Elektr uskunalar ekspluatasiyasi

28.Elektr xavfsizlik

29.Elektr yoritish va elektrotexnologiya fanining

30.Elektrotexnologiya

31.Energiya tejamkorlik asoslari

32.Energoaudit

33.Ilmiy tadqiqot asoslari

34.Ishchi kasbini egallash

35.Mutaxassislikka kirish

36.Qayta tiklanuvchan energiya manbalari va foydalanish texnologiyalari

37.Qishloq xo’jaligida elektroenergetik tizimlarini loyihalash

38.Stansiya va podstansiyalarning  energetik jihozlari