O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

 

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Elektr texnika materiallari

Elektr qurilmalarda va ximoya vositalarida ishlatiladigan materiallar bilan tanishish va ularni tanlash o‘rgatiladi.

2.

Elektr uskunalar montaji

Elektr qurilmalar va uskunalarni o‘rnatish uchun montaj va sozlash ishlari o‘rgatiladi. Unda o‘tkazgich va utkazgich kesim yuzalarini tanlashni xisob ishlari olib boriladi. 

3.

Suv xo‘jaligida elektr ta’minot

Elektr ta’minot tizimida elektr jixoz turlari, ularni tanlash, ximoya vosita va rele ximoyalarini tanlash, qisqa tutashuv toklarini, kuchlanish isroflarini xisoblab aniqlashni va transformatorlarni tanlashni o‘rgatadi.

4.

Elektr tizimlarni loyihalash

Ishlab chiqarish karxonalarida elektr qurilmalar va elektr uskunalarni joylashishi va ularni elektr manba bilan ta’minlash bo‘yicha loyxalar tuzishni o‘rgatadi.

5.

Elektr taminoti tizimlarini avtomatlashtirish

Avtomatik holatda zaxira liniyalarni ulash, seksiyalash, kuchlanishni rostlash va zaxira transformatorlardan foydalanish; suv xo‘jaligi elektr taqsimlash tarmoqlarini shikastlangan joyini aniqlashni avtomatlashtirish; iste’molchilarni elektr energiyasi bilan ta’minlashni o‘rgatadi.

6.

Elektr uskunalar ekspluatatsiyasi va ta’mirlash

Elektr qurilmalardan samarali va to‘g‘ri foydalanish xamda ularni uzluksiz ishlashini ta’minlash chora tadbirlarni amalga oshirish va assinxron, sinxron va elektr mashinalarni ta’mirlashni o‘rgatadi.

7.

YUqori kuchlanish texnikasi

Elektr energetika tizimidagi yuqori kuchlanishli bo‘limidagi kuchlanishlarni, toklarni, qisqa tutashuv toklarni aniqlash va transformatorlarni tanlash o‘rgatiladi.

8.

Elektr ta’minot korxonalarida yordamchi elektr uskunalari

Uy ro‘zg‘or elektr anjomlaridan to‘g‘ri foydalanish va ularni tuzulishi xamda ta’mirlashni o‘rgatadi.

9.

Qayta tiklanuvchan energiya manbalari

Noa’nanaviy manbalardan foydalanishni, tabiy energiyani elektr energiyasiga aylantirishni, yangi texnologiyalarini o‘rgatadi.

10.

O‘tkinchi jarayonlari

Kuchlanish, tok, quvvat hamda quvvat va foydali ish koeffitsientlari; elektr tarmoqlaridagi transformatorlar; tarqatish va taqsimlash uskunalari haqida o‘rgatadi.

11.

Stansiya va p.st larning elektr qismlari

Elektr energiyasini tarqatish va taqsimlash me’yorlarini; elektr ta’minot tizimlari, muqobil, ko‘chma, zahira elektr stansiyalar, podstansiyalarini; elektr tarqatuvchi turlicha kuchlanishdagi tarmoqlar va ularning elementlarini o‘rgatadi.

12

Elektr taminoti va rele himoyasi

Relelarning tuzilishi va guruhlanishini; tarmoqlarni himoyalari: katta tok himoyasi; katta tok keskich himoyani; kuchlanish bilan blokirovka qilingan katta tok himoyasi; murakkab liniyalarda ishlatiladigan yo‘nalgan katta tok himoyasini o‘rgatadi.

13.

Qishloq  ho‘jaligi elektr taminoti

Elektr tarmoqlaridagi havo va kabel elektr uzatish liniyalari, qishloq podstansiyalarining elektrotexnik uskunalari, elektr taqsimlash qurilmalari, ularni boshqarish hamda himoyalash xaqida o‘rgatadi

14

Suv xo‘jaligida elektr taminoti, rele himoyasi va avtomatika

Suv xo‘jaligi, nasos stansiyalari, sanoat korxonalari  va aholi turar joylaridagi elektr ta’minot tarmoqlari; havo va kabel liniyalari; kuchlanish, tok, quvvat hamda quvvat va foydali ish koeffitsientlari; elektr tarmoqlaridagi transformatorlar;tarqatish va taqsimlash uskunalari haqida o‘rgatadi.

 

Magistr bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Elektr energetikada ilmiy tadqiqot

Elektr energetikada ilmiy tadqiqot uslublari, me’yoriy o‘lchamlarni olib borish, olingan natijalarni taxlil qilish, tegishli ilmiy yechimlar qabul qilish ko‘nikmalarni xosil qilish.

2.

Elektr energiyasini uzatish va taqsimlash

Elektr energiya tizimidagi stansiya va podstansiyalarni tuzulmasini o‘rganish, magistral tarmoqlarni xisobini o‘rganish, iste’molchini yuklamalarini aniqlash. Iqtisodiy samaradorligini aniqlash.

3.

Elektr uskunalarini sinash xajmi va me’yorlari

Elektr energiyani sarf xarajatlarini, undan tashqari aktiv va reaktiv yuklamalarini xisobga olishni o‘rgatadi

4.

Elektr ta’minot tizimlarining rele himoyasi va avtomatikasi

Qsqa tutashuv toklarni xisoblash, ximomoya vositalari va apparatlarni tanlash, rele ximoya tizimini loyixalash va relelarni tanlash.

5.

Elektr tarmoqlar va tizimlar

Elektr ta’minot tarmoqlari va tizimlaridagi rejimlar, elektr uskunalar, iste’molchilarning yuklamalari va elektr energiyasini me’yoriy va sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash.