Ilmiy ishlar

TJIChAB kafedrasida oxirgi uch yil davomida «Suv xo‘jaligi tizimlari texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish usullari va vositalarini tadqiq qilish hamda takomillashtirish» ustuvor mavzusi asosida ilmiy izlanishlar olib borildi.

Erishilgan ilmiy natijalar:

1. ” Совершенствование средств и методов автоматизации технологических процессов водохозяйственных систем” mavzusi buyicha reja asosida ish olib bordilar (mas’ul dos. A.Usmanov). “Гидростатический уровнемер для гидромелиоративных систем” foydali modeliga talabnoma berilgan, bajarilgan ish natijalari o‘quv jarayoniga tatbiq etilgan.

Bajarilgan mavzu bo‘yicha ichki xo‘jalik sug‘orish tarmog‘ida suvni hisoblashni avtomatlashtirish vositalarini qo‘llash, gidrostatik sath o‘lchagichni tajriba maketida tekshirish va ishga yaroqliligini aniqlash masalasi yechildi, ichki xo‘jalik sug‘orish tarmog‘i chegaralarida suvni hisobga olish vositalari komplektini yaratish asosida suvning sath o‘zgarishlarini hisobga olish asosida ichki xo‘jalik tarmog‘iga suvni uzatishni lokal avtomatlashtirish vositalarini shakllantirildi. 2016 yilda ichki xujalik tarmogida “Mini SXTJA (ASUTP-mini)” sistemasini ishlab chikish boshlandi va shu asosda mobil telefon orqali harakatdagi va quzg‘almas ob’ektlarning texnologik parametrlarini masofadan tezkor usulda nazorat qiluvchi va boshqaruvchi qurilmani ishlab chikarishga joriy etish bo‘yicha Katta Farg‘ona magistral kanalining 7-uchastkasida ishlab chiqarishda tajribalar o‘tkazildi. Inovatsion g‘oyaalar texnologiyalar va loyihalar taqdimotlari xududiy ko‘rgazmasida ishtirok etib faol tashkilotchiligi uchun Madaipov A., Murodov Sh. lar “DIPLOM” bilan taqdirlandi.

2. Sovershenstvovanie metodov i sredstv avtomatizatsii kontrolya opushennosti posevnыx semyan xlopchatnika (mas’ul dos. R.Gazieva). Ushbu ish bo‘yicha oraliq hisobot tayyorlangan. Joriy yilda mavzu bo‘yicha 3 ta xorijiy mamlakatlarda , 2 ta respublika anjumanlarida, 4 ta ilmiy maqola OTM konferensiyalariga tayyorlangan. Uzluksiz avtomatlashtirilgan oqim- liniyani yaratish buyicha texnologik jarayon tadkikoti asosida avtomatlashtirish vositalarining dinamik xususiyatlarini nazariy jixatlari tekshirildi va linter aregatining boshkarish ob’ekti sifatida xususiyatlari o‘rganildi va shu asosda boshkaruv ob’ektining operator shaklidagi tenglamasi ishlab chiqildi, jumladan, tajriba tadkikotlarini o‘tkazish metodikasi tanlandi.

3. Razrabotka ustanovki s elektromagnitnыm vozbuditelem dlya opredeleniya stepeni vyazkosti nanosov v otstoynikax (mas’ul dos. A.Nuraliev). Joriy yilda mavzu bo‘yicha OTM konferensiyalarida 2 ta ilmiy makola bilan ishtirok etildi.

Ushbu ish bo‘yicha gidrotexnika inshootlarida , jumladan, tindirgichlarda asbobli ekspress nazorati bilan loykani cho‘ziluvchanligini aniqlash masalasi o‘rganildi.

Bajarilgan ilmiy, uslubiy ishlar natijasida kafedra a’zolari tomonidan , 1 ta darslik, 1 ta o‘quv qo‘llanma 2016-17 yil chop etildi, 4 ta jurnal maqolasi (shundan 2 tasi xorijiy) va 20 ta ilmiy- amaliy konferensiyalarda maqolalar chop etildi.

2018 yilda Kafedrada olib borilgan 2 ta byudjet mavzusi bo‘yicha 33 ta ilmiy maqola, 1 ta monografiya, va 2 ta oraliq xisobot tayyorlandi

2019 yil may oyiga qadar kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan 2 ta xorijiy maqola, 2 ta mahalliy maqola va 10 ta ilmiy amaliy anjumanda maqola chop etilidi

2020 yil kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan 4 ta SCOPUS ma’lumotlar bazasida xorijiy maqola, 24 ta mahalliy OAK tassarufidagi jurnalarda maqola va 10 ta ilmiy amaliy anjumanda maqola chop etilidi