Tadqiqotchilar

Kafedrada fan doktori va falsafa doktori ilmiy darajasini olish bo‘yicha tadqiqot ishlarini olib borayotgan yosh olimlar to‘g‘risida ma’lumot beriladi)

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Muzafarrov Shavkat Mansurovich

T.f.n. dotsent

05.05.07. Электротехнология и электрооборудование в сельском хозяйстве

Разработка системы электрофильтров для технологии первичной обработки хлопка-сырца

2

Babaev Aziz Galibovich

-

05.05.07. Электр энергетика

Научно – методические основы использования импульсных напряжении в процессе электросинтеза озона

3

Kilichov Orifjon Gapirovich

-

05.05.07. Elektr energetika

Issiq xonada Ozonni qo‘llash texnologiyasini qo‘llash.

4

Sanbetova Amngul Turkmenbaevna

-

05.05.07. Elektr energetika

Обоснование параметров установки электрообработки коллекторно-дренажных вод

5 Qodirov Dilshod Botirovich (PhD) 05.05.07. Электр энергетика “Паст босимли сув оқимларида ишловчи микроГЭСларнинг электр энергияси сифат кўрсатгичларини яхшилаш”
6 Ergasheva Gulnoza Maxkambayevna   05.05.07. Электр энергетика “Разработка и исследование электростимулятора семян хлопчатника”