Ilmiy ishlar

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari

 

Ilmiy tadqiqot ishlari mavzusi

Maqsad va vazifalari haqida qisqacha ma’lumot

 

«O‘zbekiston Respublikasi Agrosanoat majmuida elektr energiyasi iste’moli meyorlarini takomillashtirish» davlat granti. Ilmiy rahbar – dotsent A.M.Denmuxammadiyev (2017-2019 yy. 3 boskich)

Agrosanoat majmuida elektr energiyasi iste’moli meyorlarinizamon talablari darajasida yaratilishi uchun esa iste’molchilarning rejim ko‘rsatkichlari, elektr iste’moliga ta’sir qiluvchi texnik, texnologik, tashkiliy omillar va ular orasidagi bog‘liqliklar tadqiq qilinib elektr energiyasi me’yorlarini hisoblashning takomillashtirilgan uslublari davlat standarti darajasida yaratilishi talab etiladi.

Ishning maqsadi. O‘zbekiston respublikasi agrar sohasida elektr energiyasi iste’moli me’yorlarini ishlab chiqish usullarini takomillashtirishda rivojlangan mamlakatlar tajribalari xamda respublikada mavjud holat va ichki imkoniyatlar o‘rganib chiqilib, bu borada amaldagi me’yoriy-xuquqiy va me’yoriy-texnik va uslubiy xujjatlar tahlil qilinadi. O‘zbekiston respublikasi agrar sohasida elektr energiyasi sarfi bilan bog‘liq jarayonlarning reestrini yaratish.