Тарихи

«Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни  автоматлаштириш ва бошқариш»

кафедраси мудири, т.ф.н,  профессор

Газиева Раъно Тешабаевна

Тел.:  +99871-237-19-98

Email: t.automation@tiiame.uz


«Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни  автоматлаштириш ва бошқариш» кафедраси 1971 йил июн ойидан «Автоматика ва телемеханика» номи билан Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан ва техника арбоби, «Шуҳрат» медали совриндори, техника фанлари доктори, профессор Петр Вячеславлович Байдюк раҳбарлигида ташкил этилган. П.В. Байдюк ўзининг иш фаолиятини Ўзбекистон фан ва техникасининг ривожланишига бағишлади ва 1994 йилгача учта мутахассислик йÿналишига асос солган, шу жумладан «Гидромелиоратив тизимларни автоматлаштириш». 1994 – 2003 йилларгача кафедра «Қишлоқ ва сув хÿжалигини автоматлаштириш» номи билан ÿзгартирилиб, унга т.ф.н., доц. Ш. Жониқулов, доц А.М. Усманов раҳбарлик қилган. Бу даврда кафедранинг ÿқув –методик базаси такомиллаштирилди.

2003 йилда кафедра базасида П.В. Байдюкнинг шогирдлари т.ф.н., доцент Р.Т.Газиева, катта ÿқитувчи Д.К.Ўрманов ва доц. А.Х. Вохидовларнинг ҳаракатлари билан 5521800-«Автоматлаштириш ва бошкарув» (сув хÿжалигида) бакалавриат йуналиши ва шу мутахассислик бÿйича магистратура йÿналиши очилди. 2004 – 2009 йиллар давомида кафедрага доц.А.Х.Вохидов, доц. Р.Т. Газиева ва доц.А.М.Усмановлар раҳбарлик қилган.

2010 йил 27 августдан бошлаб кафедра кайта ташкил этилиб, доц. А.М. Усмонов раҳбарлигида янги «Технологик жараёнларни автоматлаштириш ва бошқариш» номи билан ўз фаолиятини давом эттирмоқда. 2011- йилдан бошлаб кафедрада янги ном билан 5311000–«Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш ва бошкариш» бакалавр йÿналиши, 5А531001 – «Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автомат-лаштириш» магистратура мутахассислиги очилди.

2013 йилдан бошлаб кафедрага доцент Р.Т.Газиева раҳбарлик қилиб келмоқда. 2016 йилдан бошлаб кафедрага «Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш ва бошқариш» номи берилди.


Қишлоқ ва сув хўжалиги энергия таъминоти факультети Ўқитиладиган фанлар Илмий ишлар Тадқиқотчилар Ҳамкорлар Кафедра ходимлари Тўгараклар Дарс жадвали Алоқалар